logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียยกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์) ชนิดราคาเหรียญละ 20 บาท

อัลบั้มภาพ

2 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
  9 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล
  2 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร...
  2 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง