logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย กรมธนารักษ์ ในหัวข้อ "ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

      สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย กรมธนารักษ์ ในหัวข้อ "ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย

อัลบั้มภาพ

25 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 126 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.1239 (บางส่วน) ตำบลธาต...
  มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.1239 (บางส่วน) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกล...
  20 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25...
  13 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง
 • พิธีถวายภัตตาหารเช้า/เพล พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า...
  พิธีถวายภัตตาหารเช้า/เพล พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง